TOPlist

Reklamační řád

Kupující je povinen ihned po dodání zboží toto bez zbytečného odkladu prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné závady.
Zjištěné závady oznámí kupující prodávajícímu:

e-mailem obchod@znackovakava.cz
telefonicky na tel. +420 608 636 030.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu nebo dodací list či paragon. Dále je nutné, aby kupující v případě vracení vadného zboží prodávajícímu vrátil toto kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.
Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného používání, nesprávného skladování a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
V případě poškození zásilky přepravní službou, nebo poštou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá je povinen kupující při převzetí zboží sepsat reklamační zápis, kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození s touto službou a následně doručí kopie tohoto zápisu prodávajícímu.
Prodávající poté na základě těchto dokladů vyřídí reklamaci s přepravní službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci.