TOPlist

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen V.O.P.) upravují vztahy mezi kupujícím koncovým zákazníkem (dále jen kupující) a provozovatelem Samuel Debski (dále jen „prodávající“) v oblasti prodeje zboží.

 

Prodávající

 

Samuel Debski, Petrovice 1, 58253 Štoky
IČO: 73642592
DIČ: CZ8406015431

 

Kupující

 

Kupující, při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zák. 101/2000 Sb., zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito V.O.P. se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

III. Otevírací doba

 

Objednávky přes internetový obchod na adrese http://www.znackovakava.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 

IV. Objednávání

 

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 

Postup při objednávce

 

Zákazník vloží vybrané zboží do košíku. Po ukončení vkládání zboží do košíku vyplní přihlašovací jméno a heslo, pakliže tak neučinil ještě před nákupem a objednávku potvrdí. Systém objednávku odešle, přičemž vygeneruje automatický email o objednávce. Z naší strany následuje telefonické nebo e-mailové potvrzení Vaší objednávky se sdělením dodacího termínu.

 

Upozorňujeme, že objednávka se stává závaznou dle § 43a/1 až po našem potvrzení o přijetí objednávky, a to telefonicky nebo e-mailem. Automaticky vygenerovaný email s potvrzením o přijetí objednávky slouží pro Vaše účely jen jako kopie objednávky.

 

 • Při objednávce nad CZK 2.000,-- Vám nebude účtováno žádné poštovné.
 • Poštovné při doručení na dobírku činí 130,- Kč.
 • Osobní předání v Havlíčkově Brodě nebo Jihlavě - poštovné neučtujeme.

 

V. Odstoupení od smlouvy

 

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Kupující je ale povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na zaslání zboží a náklady na balné ve výši 65 Kč. Prodávající Samuel Debski je oprávněn dle § 415 a násl. odečíst tuto částku z kupní ceny vráceného zboží.

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
 1. Odeslat dopis na adresu obchodu s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:..............". Datum a podpis.
 2. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
 3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní spolu s kopií dokladu o zaplacení. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 4. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 5. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

VI. Informace o produktech

 

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změny v ceníku bez předchozího upozornění!

 

VII.Platební podmínky

 

 • platba bankovním převedem (finančně zvýhodněna) na číslo CZK účtu: 78-7992650277 kód banky: 0100
 • platba v hotovosti při osobním předání
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

 

VIII. Dodací podmínky

 

Dodací lhůty se na území ČR běžně pohybují v rozmezí od 3-7 pracovních dní.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebírejte! A je nutno ji neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@znackovakava.cz, abychom vypravili zásilku náhradní.

 

IX. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 8.12.2006 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Aktualizováno 22.1.2007